TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: 30 Đoàn Thị Điểm, Phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, BRVT

Email: kientrucbarico@gmail.com

Liên hệ: 0582221267 - 0983928921